Spoločenská hodnota drevín - Kalkulačka

Vyhláška 170/2021, Zákon 543/2002 Aktuálna

Prihlásenie pre užívateľov

Ste nový používateľ?
Zaregistrujte sa a zdarma používajte kalkulačku.
Registrácia

Slovensky

Kopírovať

Vedecky

Kopírovať

Vzrast

Obvod kmeňa

cm

Obvod pňa

cm

Výška pňa

cm

Výška kra

cm

Plocha kra

m2

Obvod kmienka

cm

Dĺžka kmienka

m

Výška dreviny

cm

Prirážkové indexy

Poškodenie
a)

Nepriaznivý vplyv
viac
je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku budov alebo iných objektov alebo drevín, ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty povolené normami alebo spôsobenie nadmernej vlhkosti budov alebo iných objektov
Pozitívne
viac
drevina rastie vstromoradiach, v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v parkoch, v botanických záhradách, v arborétach, v zoologických záhradách, v okolí priemyselných, poľnohospodárskych alebo iných hospodárskych objektov, v okolí sociálnych alebo zdravotníckych zariadení, v cintorínoch alebo je súčasťou verejnej zelene

viac
drevina predstavuje taxón alebo taxonoid guľovitého, previsnutého alebo vertikálneho tvaru, taxón s odlišnosťou v tvare alebo farbe listov alebo kvetov, taxón pomaly rastúci a zakrslý alebo taxón vzácny z hľadiska introdukcie alebo taxonomicky alebo geograficky vzácny
Vek (automaticky)


Ochranárske
viac
drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany, v chránenom vtáčom území s prvým stupňom ochrany alebo obecnom chránenom území

viac
drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany

viac
drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany

viac
drevina je vyhlásená za chránený strom
Chránená rastlina
viac
§ 38 odsek (5) Spoločenská hodnota cievnatých rastlín uvedená v prílohe č. 4 časti A sa viaže na jedného jedinca a pri drevinách sa pripočítava k spoločenskej hodnote drevín určenej podľa § 42.
viac
§ 38 odsek (6) Spoločenská hodnota chránených rastlín sa zvýši trojnásobne, ak ide o rastliny, ktoré sa vyskytujú v chránenom území s druhým až piatym stupňom ochrany.

Spoločenská hodnota

Skupina drevín
Žiadna
 
verzia výpočtu: 2.0
zo dňa (01.06.2021)
Základná
Eur
Kopírovať
(bez indexov)
Výsledok - indexovaná
Eur
Kopírovať
(s indexami)
 
×

Upozornenie na zmenu legislatívy

Do platnosti vstúpila nová vyhláška č. 170/2021 Z.z., ktorá ruší vyhlášku 24/2003 Z.z.

Došlo ku zmene v indexoch a v rozmedziach ocenenia hodnoty drevín podľa obvodu kmeňa. Zo zoznamu drevín boli tiež vyradené liany. Viac informácií nájdete na stránke Legislatíva.

Nová verzia kalkulačky pre výpočet spoločenskej hodnoty drevín sa nachádza na stránke:
 Spoločenská hodnota drevín - Kalkulačka

Predošlá verzia je k dispozícii na stránke:
 Spoločenská hodnota drevín - Kalkulačka - vyhláška 24/2003

Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií v Zásady používania súborov cookie.