Legislatíva

Aktuálna vyhláška

Dňa 1.6.2021 vstúpila do platnosti vyhláška č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Ruší sa vyhláška č. 24/2003 Z. z.

Z pohľadu spoločenskej hodnoty drevín došlo ku nasledovným zmenám:

  • Zmena prirážkových indexov
  • Pripočítanie spoločenskej hodnoty chránenej rastliny
  • Posunutie hraníc cenových hladín podľa obvodu kmeňa
  • Liany boli vyradené zo zoznamu drevín
História

01.02.2003 - 31.05.2021
Vyhláška 24/2003 Z. z.

01.06.2021 - súčasnosť
Vyhláška 170/2021 Z. z.