Štandardné prístupy

Bezplatné prístupy

Prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH. Prístup je aktívny ihneď po úspešnom dokončení on-line kúpy alebo po pripísaní prostriedkov na náš účet.