Návod na používanie kalkulačky

Podľa vyhlášky 170/2021 Z. z.

1. Výber dreviny

Zadáte slovenský alebo vedecký názov a kalkulačka vám ho doplní podľa zoznamu 797 drevín

2. Obvod kmeňa / pňa

Zadáte obvod kmeňa vo výške 130cm. Keď je neznámy tak obvod a výšku pňa. Ak je menej ako 10cm, tak sa zadáva výška dreviny


Spôsob merania:

3. Prirážkové indexy

Podľa stavu, vplyvu alebo lokality zaškrtnete prirážkové indexy. Vek a soločenská hodnota dreviny sa aplikujú automaticky

4. Výsledok

Také je to jednoduché!

Kalkulačka aktualizuje výsledky priebežne pri každej zmene vlastností dreviny

Vlastnosti

  • Podľa vyhlášky 170/2021 Z.z.
  • 797 drevín
  • Slovenský aj vedecký názov
  • Pomocný výpočet podľa pňa
  • Výpočet podľa výšky dreviny
  • Prirážkové indexy
  • Spoločenská hodnota chránenej dreviny
  • Základná spoločenská hodnota dreviny
  • Indexovaná spoločenská hodnota

Vylepšenia v novej verzii

Tlačidlo Kopírovať uľahčuje prenos údajov z kalkulačky do dokumentov s ktorými pracujete. Po stlačení prenesie údaj zo vstupného poľa do clipboardu a stlačením CTRL+V ju prenesie na požadované miesto v dokumente.

Tlačidlo vynuluje voľby pre novú kalkuláciu.

Prečo používať našu kalkulačku

Vypočítať spoločenskú hodnotu chráneného jedinca lipy malolistej s obvodom kmeňa 150 cm rastúcej v historickom jadre mesta pomocou našej kalkulačky trvá 10 sekund. Skúste zvážiť koľko času vám v takom prípade kalkulačka ušetrí.

Venujte viac času dôležitejsím úlohám. S kalkulačkou nemusíte vyhľadávať drevinu v zozname s 797 položkami. Nemusíte si zapísať jej Povod, Vzrastovú charakteristiku, Relatívne dosiahnuteľný vek, spoločenskú hodnotu chránenej dreviny. Nemusíte ich vložiť do vzorca a počítať výsledok. Nemusíte ani prepočítavať Hodnoty namerané na pni, ak je obvod kmeňa vo výške 130 cm neznámy. Nič z toho nemusíte. Stačí drevinu identifikovať, napísať začiatočné písmená a kalkulačka vám sama ponúkne celý názov dreviny. Slovensky alebo vedecky? Nezáleží na tom ktorý názov poznáte, alebo máte k dispozícii. Kalkulačka ten druhý doplní za vás. Ušetrený čas môžete využiť na pozorné prečítanie možných prirážkových indexov. Zažkrtnite ich a spoločenská hodnota spolu s indexovanou sa hneď zaktualizujú. Je to také jednoduché.

Spokojní pracovníci
Ušetrený čas
Presné výsledky
Ušetrené peniaze.

Aj keď používanie kalkulačky je také jednoduché, užívateľia by predsalen mali mať znalosť vyhlášky a súvisiacich právnych predpisov. Znalosť drevín je tiež samozrejmosťou.