Oznamy

Nová vyhláška

Dňa 01.06.2021 vstúpila do platnosti vyhláška č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá ruší vyhlášky 213/2000 Z. z. a 24/2003 Z. z. Viac

Mgr. Marcel Benček (01.06.2021)


Zavedenie registrácie uživateľov a vylepšenia

Vážený používatelia,
z dôvodu zvýšeného záujmu o našu kalkulačku sme pristúpili ku prechodu na novú doménu shd.sk a zároveň ku vyžadovaniu prihlásenia. To nám pomôže lepšie pochopiť kto a ako kalkulačku používa a lepšie ju prispôsobiť potrebám a požiadavkám.

Zároveň sme priniesli dve vylepšenia a to možnosť jedným kliknutím kopírovať údaje zo vstupných polí pomocou tlačidla Kopírovať. Následne stlačením klávesovej skratky CTRL+V túto hodnotu vložiť kam potrebujete. Druhým vylepšením je pridanie tlačidla Nový výpočet, ktoré nastaví formulár kalkulačky do východzieho stavu a presunie kurzor do poľa Slovensky.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že vám nové výlepšenia ušetria ešte viac z vášho drahocenného času.

Mgr. Marcel Benček (23.05.2021)Novinky

  • Aktualizácia kalkulačky podľa aktuálnej legislatívy
  • Prenesenie kalkulačky na shd.sk
  • Tlačidlo kopírovať
  • Tlačidlo Nový výpočet