Ponuka služieb

Ponúkame vám vypracovanie dendrologických posudkov pre potreby:
  • výrubových konaní
  • zhodnotenie zdravotného stavu drevín
  • inventarizáciu drevín

Poradenstvo

Vypočítal vám úrad spoločenskú hodnotu drevín, ktorá sa vám zdá privysoká alebo iná ako podľa našej kalkulačky? Skontrolujeme výpočet a správnosť uplatnenia prirážkových indexov, ako aj aplikovanie aktuálnej legislatívy. Stretli sme sa s tým, že úrad postupoval podľa už neplatnej vyhlášky alebo nebral do úvahy negatívny vplyv dreviny a nadhodnotil výšku náhradnej výsadby. Môžeme vám pomôcť ušetriť stovky eur.

V prípade záujmu o dendrologický posudok alebo poradenstvo nás neváhajte kontaktovať cez kontaktný formulár.
Dendrologický posudok

  • Inventarizácia drevín a metodika
  • Zhodnotenie zdravotného stavu a určenie miery poškodenia
  • Spoločenská hodnota drevín
  • Situačný nákres
  • Fotodokumentácia
Kontaktujte nás.