Upozornenie ku kalkulačke

Vážený poúžívateľ/ka,

Stretli sme sa s dvomi rozdielnymi prístupmi ku aplikovaniu vyhlášky: "Vyhláška 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny" v časti B - Kry a krovité porasty pri stanovení ceny krov a krovitých porastov podľa plochy.
Vyhláška uvádza tabuľku hodnôt podľa plochy, kde je v poslednom stĺci uvedené "za každých ďalších 5m2".
V prístupe A sa slovo "ďaľších" chápe v zmysle "dosiahnutých", v prístupe B sa v zmysle "začatých".

V praxi to znamená, že krovina I.skupiny o výške 30cm a ploche 11m2 má spoločenskú hodnotu (bez indexov):

  • Prísup A: 33,19€
  • Prísup B: 49,78€


Náš názor na tento rozdiel v chápaní znenia vyhlášky je ten, že "ďaľší" znamená dosiahnutý, lebo pokiaľ má drevina plochu napr. 11m2 nedosiahla ďaľších 5m2, ale len 1m2 a teda podľa tabuľky sa jej hodnota nezvyšuje.

Naša kalkulačka počíta podľa prístupu A. Taktiež doslovne aplikuje ostatné tabuľky hodnôt drevín nasledovným spôsobom: ak tabuľka uvádza začiatok intervalu od hodnoty napr. 51, tak zadanú hodnotu 50,5 do toho intervalu nezaradí, pretože 50,5 je menej ako 51 a kalkulačka Vaše zadané hodnoty nezaokruhluje. Nič Vám nebráni v tom aby ste si údaje pred vstupom zaokrúhlili. Budte si ale vedomí toho, že vyhláška zaokrúhľovanie neupravuje a zaokrúhlovaním postupujete v rozpore s jej znením.

Príjemné používanie kalkulačky Vám želá,


Tím shd.sk