Spoločenská hodnota drevín - Kalkulačka

Výhláška 24/2003, Zákon 543/2002 Neaktuálna

Prihlásenie pre užívateľov

Ste nový používateľ?
Zaregistrujte sa a zdarma používajte kalkulačku.
Registrácia

Slovensky

Kopírovať

Vedecky

Kopírovať

Vzrast

Obvod kmeňa

cm

Obvod pňa

cm

Výška pňa

cm

Výška kra

cm

Plocha kra

m2

Obvod kmienka

cm

Dĺžka kmienka

m

Prirážkové indexy

Poškodenie
a)

Nepriaznivý vplyv
viac
ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných objektov

viac
ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia

Vek (automaticky)


Pozitívne
viac
ak je vek stromu vyšší ako 100 rokov, alebo ak ide o dreviny v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov, alebo ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miestaOchranárske
viac
ak rastú v botanických a zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch, okrem prípadov uvedených v písmene h), v priestoroch kúpeľov a liečebných zariadení a ak nie sú vyhlásené za chránené územia – ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov, alebo vzácne z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce a zakrslé, alebo taxonomicky a geograficky vzácne alebo ak rastú v chránenej krajinnej oblasti a v ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany


viac
ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke, chránenom krajinnom prvku, chránenom vtáčom území a v ochrannom pásme so štvrtým stupňom ochrany

viac
ak sú vyhlásené za chránený strom alebo ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej prírodnej pamiatke

Výsledok - indexovaná

Eur
Kopírovať
(s indexami)

Spoločenská hodnota

Eur
Kopírovať
(bez indexov)

Skupina drevín

Žiadna
verzia výpočtu: 2.3 zo dňa ( 10.04.2016 )
Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií v Zásady používania súborov cookie.