Skúšobná verzia kalkulačky

Počíta iba dreviny so slovenským názvom začínajúcim na smrek a vedeckým na picea

Plnú verziu kalkulačky pre užívateľov s aktívnym prístupom nájdete tu

Spoločenská hodnota drevín - Kalkulačka

Vyhláška 170/2021, Zákon 543/2002 Aktuálna

Kopírovať
Kopírovať
cm
cm
cm
cm
m2
cm

Prirážkové indexy

Poškodenie
Nepriaznivý vplyv
viac
je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku budov alebo iných objektov alebo drevín, ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty povolené normami alebo spôsobenie nadmernej vlhkosti budov alebo iných objektov
Pozitívne
viac
drevina rastie vstromoradiach, v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v parkoch, v botanických záhradách, v arborétach, v zoologických záhradách, v okolí priemyselných, poľnohospodárskych alebo iných hospodárskych objektov, v okolí sociálnych alebo zdravotníckych zariadení, v cintorínoch alebo je súčasťou verejnej zelene

viac
drevina predstavuje taxón alebo taxonoid guľovitého, previsnutého alebo vertikálneho tvaru, taxón s odlišnosťou v tvare alebo farbe listov alebo kvetov, taxón pomaly rastúci a zakrslý alebo taxón vzácny z hľadiska introdukcie alebo taxonomicky alebo geograficky vzácny
Vek (automaticky)
Ochranárske
viac
drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany, v chránenom vtáčom území s prvým stupňom ochrany alebo obecnom chránenom území

viac
drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany

viac
drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany

viac
drevina je vyhlásená za chránený strom
Chránená rastlina (automaticky)
viac
§ 38 odsek (5) Spoločenská hodnota cievnatých rastlín uvedená v prílohe č. 4 časti A sa viaže na jedného jedinca a pri drevinách sa pripočítava k spoločenskej hodnote drevín určenej podľa § 42.
viac
§ 38 odsek (6) Spoločenská hodnota chránených rastlín sa zvýši trojnásobne, ak ide o rastliny, ktoré sa vyskytujú v chránenom území s druhým až piatym stupňom ochrany.

Spoločenská hodnota

verzia výpočtu: 2.0
zo dňa (01.06.2021)
Eur
Kopírovať
(bez indexov)
Eur
Kopírovať
(s indexami)